NEWS & PROMOTIONS

สนับสนุน โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ

21 March 2016
สนับสนุน โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 บริษัทไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุน โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 4 ในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลค่ายสรุนารี จ.นครราชสีมา ภายในงานมีบริการตรวจรักษา ผ่าตัด รับยา ทั้ง 20 คลินิคเฉพาะทาง(ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

โดยมีผลิตภัณฑ์ซอลส์ และคิเรอิคิเรอิร่วมออกบูธกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารักษา พร้อมกับได้มอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทไลอ้อนให้ประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วยBACK