NEWS & PROMOTIONS

ชมรมคนชอบธรรมจัดกิจกรรมสันทนาการให้น้องๆ บ้านนนทภูมิ

04 May 2016
ชมรมคนชอบธรรมจัดกิจกรรมสันทนาการให้น้องๆ บ้านนนทภูมิ

ชมรมคนชอบธรรม บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ สร้างความบันเทิงและความสนุกสนานให้กับน้องๆ บ้านนนทภูมิ (สถานสงเคราะห์เด็กทุพพลภาพปากเกร็ด) จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

BACK